Oferta

Moje kompetencje oraz zakres oferowanych usług obejmuje wsparcie Państwa projektów w obszarach badań nad marką (Research), projektu wizualnej tożsamości marki (Identity) oraz budowie punktów styku marki z jej klientami (Touch Points).

W każdym z tych obszarów oferuję wsparcie doradcze i nadzorcze. Służę także pomocą w przeprowadzeniu procedury patentowej.

  • audytu wizerunku istniejącej marki

  • audytu pod kątem ewentualnego naruszenia praw innych podmiotów (do nazwy, znaku)

  • badań ilościowych

  • badań jakościowych

  • badań trendów konsumenckich i branżowych

  • strategii marki

 

  • projektu znaku graficznego firmy/marki

  • projektu pełnej identyfikacji wizualnej

  • opracowania brand manualu oraz księgi znaku

  • namingu oraz copywritingu

  • projektu opakowań

  • opracowania strategii komunikacji

  • architektury marki

  • Projektu i budowy stron internetowych

  • Projektu katalogów, folderów i in. realizacji DTP

  • Projektów ATL i BTL

  • Działań Public Relations i ePR

  • Social Media Reputation