Billboard dla KL Czantoria

Kolej Linową Czantoria poprosiła mnie o zaprojektowanie billboardu dla ich najnowszej kampanii reklamowej. Kampania ma ukazywać całoroczną atrakcyjność Góry Czantoria i jest adresowana do turystów przyjeżdżających w Beskidy na wypoczynek. Same billboardy miały stanąć przy głównych trasach prowadzących w ów region.

 

Projekt, który zaproponowałem, ze względu na charakter i miejsce w jakim zlokalizowana miała być reklama, posługuje się dużą prostotą warstwy komunikacyjnej. Nie mamy tutaj rozbudowanego opisu atrakcji, a jedynie ich symboliczne zarysowanie. Atrakcje letnie – różowe okulary przeciwsłoneczne. Atrakcje zimowe – gogle narciarskie. Oba symbole zostały doprecyzowane logotypem Kolei Linowej Czantoria oraz sloganem „Cały rok”.

 

W ten sposób billboard spełnia nie tylko rolę reklamową, ale również posiada silne właściwości identyfikacyjne. Jasno wyartykułowane symbole raczej tworzą nowe szufladki w umysłach odbiorców, niż odwołują się do już istniejących. Dodatkowo symboliczność przekazu billboardu gwarantuje jego skuteczność w kontekście jego lokalizacji – tuż przy drodze – gdzie kierowca-odbiorca nie ma czasu na czytanie skomplikowanych opisów.

 

Zakres zlecenia obejmował:


    • projekt graficzny billboardu

    • copywriting