Solidarni

Dla Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” przygotowałem identyfikację wizualną projektu Solidarni – społecznie odpowiedzialni. Projekt ten ma na celu popularyzację zagadnień z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wśród pracodawców i pracowników.

 

Punktem wyjściowym i elementem spajającym identyfikację wizualną projektu Solidarni jest logotyp. Jego inspiracją był wszystkim znany znak Yin Yang, symbol opisujący przeciwstawne lecz uzupełniające się siły. W stosunku do zagadnień projektu Solidarni, może on symbolizować równouprawnienie płci w pracy, życie zawodowe-życie prywatne, stosunki pracodawca-pracownik, przedsiębiorca-klient etc. Dychotomię, która tylko w harmonii buduje twórczą jedność.

 

Jak w każdym dobrym symbolu, także i tutaj znajdziemy bogactwo znaczeń. Wprawne oko odszuka literę „S” – od nazwy NSZZ Solidarność lub projektu Solidarni; koło, będące tutaj odniesieniem do charakterystycznych dla przemysłu kształtów mechanizmów zębatych, pokręteł i kurków; wreszcie kolor czerwony – symbol ruchu robotniczego i pracy.

 

Zakres zlecenia obejmował:


    • projekt logotypu

    • projekt identyfikacji wizualnej