Broszura CUBE.CR

Przez spółkę informatyczną CUBE.Corporate Release, zostałam poproszony o zaprojektowanie broszury informacyjnej, prezentującej ofertę firmy dla sektora bankowego. Elementem spajającym publikację, jest zaproponowany przeze mnie, key visual w formie figur tetrisu oraz przyjęta paleta kolorystyczna, będąca harmonicznym rozwinięciem koloru firmowego.